Meditace všímavosti aneb cesta za lepším soustředěním, dosahováním cílů a odbouráváním každodenního stresu

Fitcult
Přidáno 10. září 2016, 22:52, autor: Zuz

Pod pojmem „meditace“ se spoustě lidí možná vybaví tibetské chrámy, mlčenliví mniši nebo podivné osoby opakující nesmyslné mantry v krkolomných pozicích. Některé její formy jsou ale snadno zapojitelné do každodenního režimu a můžou nám pomoci efektivněji dosahovat svých cílů a žít jednoduše spokojenější život. Jednou z nich je například meditace všímavosti, neboli mindfulness.

 

Meditace všímavosti aneb cesta za lepším soustředěním, dosahováním cílů a odbouráváním každodenního stresu

 

Ta nás učí lépe prožívat právě probíhající okamžik a tak se zklidnit, uspořádat si své myšlenky a následně být uvážlivější a klidnější v běžných situacích. Nestresovat se nepříjemným dnem v práci a neobávat se náročné zkoušky, protože jediné, na čem opravdu záleží, je to, co se děje právě teď. Velkou spoustu času dnes strávíme multitaskingem, kdy vlastně přemýšlíme nad něčím úplně jiným, než je činnost, které se právě věnujeme. Výsledkem pak můžou být úzkosti, zbytečný stres a katastrofické scénáře, které nám naše bloudící mysl pohotově vytváří.

 

Mindfulness není žádná esoterika, náboženská praktika nebo alternativní pavěda. Naopak je nástrojem a pomocníkem mnoha psychologů a psychiatrů a stojí na pevných základech odborných prací potvrzujících její benefity. Bylo publikováno relativně velké množství studií potvrzujících změny v denzitě některých oblastí mozku v souvislosti s praktikováním mindfulness meditace. Po 8 týdnech ukázaly snímky z magnetické rezonance zvýšení hustoty šedé hmoty v areách souvisejících s učením a paměťovými procesy, regulací emocí, uvědomování si sama sebe a uvažováním nad věcmi z širší perspektivy. Metaanalýza zabývající se vlivem mindfulness na zdravé jedince potvrdila pozitivní efekt v redukci stresu, deprese, úzkosti a nepříjemných pocitů a na celkovou lepší kvalitu života.

 

Meditace všímavosti aneb cesta za lepším soustředěním, dosahováním cílů a odbouráváním každodenního stresu 

Jak tedy začít s meditací všímavosti? Jednoduchou cestu nabízí např. mobilní aplikace Calm, kterou mezi „fitness veřejností“ zpopularizoval mimo jiné Matt Ogus. Koncentrace na svůj dech, uvědomování si pocitů v jednotlivých částech těla a práce s vlastními myšlenkami, to celé nezabere víc než pár minut denně a za zkoušku nic nedáš. Základní verze je zdarma.

 

A co nám tedy může praktikování mindfulness meditace nabídnout v běžném životě? Reálnější vyhodnocení našich cílů a soustředění se na jejich dosahování, lepší seberegulaci v každodenních činnostech, ať už je to větší koncentrace na trénink nebo racionálnější chování v oblasti našeho stravování. Také velmi pomáhá těm, kteří trpí tzv. „emotional eating“, kdy jídlo není cesta k utišení hladu, ale snaha o uklidnění vystresované hlavy. A i pokud tě nějaké meditování neláká, z myšlenek mindfulness můžeš stejně těžit. Stačí zkusit žít „tady a teď“.

Pokud se ti článek líbí, podpoř ho: